1- Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, Chúa Nhật ngày 30 tháng 6, 2019.

2- Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh lễ hai thánh Phêrô và Phaolô.

3- Đức Thánh Cha gặp 6000 thành viên Tông đồ cầu nguyện toàn cầu.

4- Hiệp nhất đích thực không phải là đồng nhất nhưng là tôn trọng bản sắc riêng.

5- Đức Thánh Cha nói rằng: Mục tiêu “Không Đói” trên toàn thế giới vẫn là một thách đố lớn.

6- Đức Thánh Cha gặp 100 Tuyên úy Tông Đồ Biển.

7- Đức Thánh Cha đau buồn vì hai cha con người di dân chết đuối ở Rio Grande.

8- Một tỷ kinh Mân Côi cầu nguyện cho các Linh Mục.

9- Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tròn 175 năm.

10- Ngoại Giao giữa Tòa Thánh và Do Thái.

11- Bắc Kinh đe dọa giới Công Giáo trung thành với Đức Giáo Hoàng.

12- Giới thiệu Thánh Ca: Dòng Đời Ngược Xuôi.

Xin mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết: