1- Tiếp Kiến Chung với Đức Thánh Cha, Thứ Tư ngày 12 tháng 6, 2019.

2- Lịch sử và ý nghĩa Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh.

3- Đức Thánh Cha gặp các Đại Diện Ngoại Giao Tòa Thánh.

4- Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Truyền Giáo 2019.

5- Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân “Ngày Sự Sống” ở Anh và xứ Wales.

6- Đức Thánh Cha gặp gỡ 400 trẻ em từ Genova, con tàu Moby Tommy và Sardegna.

7- Đức Thánh Cha gặp gỡ 100 tuyên úy hàng không dân sự trên thế giới.

8- Nhà thờ Thánh Gia ở Barcelona nay mới nhận được giấy phép.

9- Trung Quốc cấm cử hành tang lễ Đức cha Stephano Lý Tư Đức.

10- Ngày khai mạc đại hội Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại nước Đức.

11- Giới thiệu Thánh Ca: Tình Cha.

Xin mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết