Theo BBC News, chú chó trên không phải trường hợp duy nhất. Trước đó ở Nhật Bản, Hachiko được xem là con vật trung thành nhất. Tối nào cũng vậy, Hachiko cũng ra đón chủ ở bến tàu cho đến một ngày ông ta bị đột quỵ và chết ở nơi làm việc. Mặc dù sau đó đã có người nhận nuôi Hachiko nhưng lòng trung thành của nó vẫn không vơi đi. Hàng tối, nó vẫn ra bến tàu để đợi chủ cũ. Trước đây, một chú chó ở Edinburgh từng được dựng tượng cho lòng trung thành. Suốt 14 năm, ngày nào nó cũng tới thăm mộ chủ.