Chúa đã chọn con

Chúa đã chọn con
Tháng 7 và 8 với nhiều nhà Dòng tổ chức lễ khấn, chịu chức Linh mục ... xin giới thiệu bài hát Chúa đã chọn con của Lm. Trinh Quang, OP bài hát được ca sĩ Trung Đông thể hiện.
Chúa đã chọn con