Cha mẹ bật khóc vì được con rửa chân trong lễ Trưởng thành

Rửa chân cho cha mẹ

Rửa chân cho cha mẹ

Ngày Hội Trưởng Thành của các em học sinh. Để đánh dấu ngày này các em đã rửa chân cho cha mẹ mình.Con cái rửa chân cho cha mẹ.