Thánh lễ với thánh ca Nhật – Việt Đức Thánh Cha chủ sự tại Sân Vận Động Tokyo Dome

Nhật Bản

Nhật Bản

Thánh lễ tại Nhật Bản
Thánh lễ tại Nhật Bản