Người Công Giáo đặt vòng, uống thuốc tránh thai có tội không ?

Lm. Nguyễn Khắc Hy

Lm. Nguyễn Khắc Hy

Người Công Giáo đặt vòng, uống thuốc tránh thai có tội không ?
Người Công Giáo đặt vòng, uống thuốc tránh thai có tội không ?
 

Tác giả bài viết: Lm. Matthêu Nguyễn Khắc Hy