Tại sao một Chúa mà lại có Ba Ngôi ?

Giải đáp

Giải đáp

Toàn Tập Về Chúa Ba Ngôi, Thiên Đàng, Hỏa Ngục, Ma Quỷ, Linh Hồn | Giải Đáp Kinh Thánh
1. Thánh ca – Giới thiệu 2. Một Chúa Ba Ngôi – ...
3. Tại sao sự dữ tràn ngập thế giới ?
4. Thiên Chúa xếp đặt mọi việc tốt xấu?
5. Sao Chúa không ngăn cản sự dữ ?
6. Các Thánh có đau khổ & chết không?
7. Xác con người như xác con vật ?
8. Chết rồi, linh hồn bay đi đâu ?
9. Có thiên đàng, hoả ngục, luyện ngục?
10. Có tiền định một số người sa hoả ngục?
11. Có ma thật không ?
12. Giáo Hội trừ quỷ, quỷ có ra không ?