CN 6 TN B - Mùng 3 Tết Tân Sửu

Thánh Lễ

Thánh Lễ

Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Tổng Giáo Phận Sài Gòn.