Thứ Hai tuần lễ 21 TN: Thánh Batôlômêô, Tông Đồ (24/8)

Thánh Lễ

Thánh Lễ

Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Tổng Giáo Phận Sài Gòn.