Video: Cùng đọc kinh Mân Côi với Đức Thánh Cha và các đền thánh Đức Mẹ trên thế giới ngày 30/5

Kinh Mân Côi

Kinh Mân Côi

Lúc 5:30 chiều ngày 30/05 giờ Rôma, tức 10:30 tối giờ Việt Nam, với chủ đề. “Họ đồng tâm nhất trí trong cầu nguyện cùng với Đức Maria”. Các đền thánh trên thế giới sẽ liên kết trong cầu nguyện, với sự tham dự của các gia đình. Đây là giờ cầu nguyện trong đó cả thế giới hiệp nhất với Đức Thánh Cha vào chiều lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện xuống.
Lúc 5:30 chiều ngày 30/05 giờ Rôma, tức 10:30 tối giờ Việt Nam.