Ân tình Chúa

Ân tình Chúa
Ân tình Chúa - Sáng tác: Trinh Quang - Ca sĩ: Diệu Hiền

Ân tình Chúa - Sáng tác: Trinh Quang - Ca sĩ: Diệu Hiền (xem bài hát Ân Tình Chúa)