Cái tủ lạnh

Cái tủ lạnh
Tranh cãi, đánh lộn nếu không ai động đến thì nó cứ như vậy mãi, còn nếu có ai động đến thì nó sẽ phình to ra không biết đến mức nào đâu.


Cái tủ lạnh

Nguồn tin: youtube