Lặng: Khám phá cuộc sống "kín" của các sơ trong đan viện

Đan viện Biển Đức

Đan viện Biển Đức

Một cuộc tìm về, sống và cảm nhận niềm vui sâu xa của các nữ đan sĩ thuộc Đan Viện Biển Đức

Khám phá cuộc sống "kín" của các sơ trong đan viện