"Ở cùng" hay "Làm cho": Điều nào quan trọng hơn ?

Lm. Phạm Quang Hồng

Lm. Phạm Quang Hồng

"Ở cùng" hay "Làm cho": Điều nào quan trọng hơn ?

Lm. Phạm Quang Hồng
 

Tác giả bài viết: Lm. Phạm Quang Hồng