Tình yêu của người mẹ phi thường

Tình yêu của người mẹ phi thường
Tình mẹ thật tuyệt vời, dù không tay nhưng vẫn luôn chăm sóc con chu đáo.

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày thức đủ năm canh (ca dao)Nguồn tin: youtube