Vì sao Thượng Đế cho phép bi kịch và thảm họa xảy ra với loài người?

Thảm họa

Thảm họa

Vì sao Thượng Đế cho phép bi kịch và thảm họa xảy ra với loài người?
Đại Kỷ Nguyên.tv