Tôn trọng thai nhi và thi hài

Thai nhi

Thai nhi

Tôn trọng thai nhi và thi hài

Phá thai ...

Tác giả bài viết: Lm. Nguyễn Tất Thắng, O.P.