Cứu giúp trẻ bị nô lệ tình dục

Lm. Nguyễn Bá Thông

Lm. Nguyễn Bá Thông

Cha Martino Nguyễn Bá Thông đã dấn thân để cứu giúp trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục. Hãy lên tiếng để mọi người ý thức và cùng cứu giúp các em, những đúa trẻ bất hạnh trong cuộc đời.
Cứu giúp trẻ bị nô lệ tình dục