Lễ Vượt Qua và Lễ Phục Sinh

Lễ Vượt Qua và Lễ Phục Sinh
Chúng ta cùng tìm hiểu Lễ Vượt Qua Do Thái và Lễ Phục Sinh Kitô Giáo. Giavê Thiên Chúa là Đấng can thiệp và lịch sử con người ...
Lễ Vượt Qua và Lễ Phục Sinh