Ý nghĩa chữ INRI, đầu sọ, Anpha và Ômêga

INRI

INRI

Chúng ta thấy trên cây Thánh giá có bảng đề chữ INRI, ở dưới chân Chúa có đầu sọ người. Ta cũng thấy chữ Anpha và Ômêga ở đây đó, như trên cây nến phục sinh, hay trên áo lễ. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của những chữ này.
Ý nghĩa chữ INRI, đầu sọ, Anpha và Ômêga