Phải hiểu thế nào về các Phép Lạ hay các Cuộc Hiện Ra của Đức Mẹ Maria?

Mẹ lên trời

Mẹ lên trời

Trong bài trước, chúng tôi đã trình bày về ý nghỉa của Phép Lạ và vai trò của phép lạ trong sứ mạng mục vụ của Chúa Giêsu như thế nào. Phần sau đây, chúng tôi đi về vấn đề cụ thể hơn là phải hiểu Phép Lạ hay các cuộc hiện ra của Đức Mẹ có ý nghĩa gì đối với người Công giáo chúng ta.

Có người đã phát biểu như sau: vị giảng thuyết thần thế nhất không phải là cố giám mục Fulton Sheen hay mục sư Billy Graham của Hoa Kỳ đã lôi kéo hằng triệu người..., nhưng chính là một Người Nữ, và người nữ vô hình này có sứ điệp vô cùng hấp dẫn trong suốt giòng thời gian 2000 năm qua. Những cuộc hiện ra của người Nữ này xuyên suốt qua lịch sử nhân loại ở nhiều nơi trên thế giới, đã dẫn đưa tới cuộc biến cải trở về của từng triệu triệu con tim, làm say mê và củng cố đức tin của người lương lẫn giáo trên khắp hoàn cầu.
 
 Khi chúng ta nhận danh Người Nữ này chính là Đức Maria mà con của Người là Đức Giêsu Kitô, thì chúng ta không còn lạ gì cho lý do và sự tất yếu là Mẹ sẽ hiện ra hiện diện với chúng ta. Sứ mạng của Mẹ là mang sứ điệp ơn cứu độ của Con Mẹ đến với tất cả mọi người và chính Mẹ sẽ dẫn đưa người ta về với Chúa Giêsu.
 
 Được nhìn trong viễn tượng này thì ta không còn lạ gì nếu Đức Maria có hiện ra và chỉ bảo cho con người về nẻo đường dẫn tới Đức Giêsu. Và chúng ta nhận thực được rằng Đức Maria và Chúa Thánh Thần luôn luôn làm việc mật thiết với nhau.
 
 Truy nguồn về lịch sử Đạo Công Giáo, chúng ta cũng thấy hiển nhiên rằng thời khai sinh của Giáo Hội được chứng thực bằng các phép lạ phi thường. Những sự kiện lạ lùng và phép lạ là những yếu tố rất quan trọng cho sự lớn lên của Kitô giáo thuở ban đầu. Những người theo Chúa Giêsu và tin vào sứ điệp và lời giảng dậy của các môn đệ Ngài, thời kỳ khai sinh Giáo Hội, là phần lớn là tùy thuộc vào các phép lạ của Chúa Giêsu.
 
 Tiếp đến công cuộc truyền bá và mở rộng sứ điệp của Chúa Giêsu và Kitô giáo trong thế giới thí ít nhất tùy thuộc vào nhiều phép lạ mà các thánh Tông Đồ của Chúa đã thực hiện. Chúng ta có thể đọc được những phép lạ thuở ban đầu trong sách Tông Đồ Công Vụ.
 
 Ngày nay cả trào lưu của những người có lập trường Căn Bản và của người có lập trường Tự Do đang muốn chối bỏ sự hiện điện của phép lạ trong đời sống Kitô giáo thuở khởi đầu. Lập luận của họ dựa trên thiên kiến chứ không do bằng chứng xác đáng hiển nhiên.
 
 Những cuộc Hiện Ra của Đức Maria có thể nói là thành phần trong cách thức biểu lộ siêu nhiên và những việc lạ lùng trong Kitô giáo. Bản chất kì diệu của các cuộc hiện ra và những sứ điệp đi kèm theo đã đưa hằng triệu người về với Chúa Kitô. Qua các cuộc hiện ra. Mẹ Maria đã gieo rắc Phúc Âm cho mọi vờ cõi của thế giới. Và sự kiện hiển nhiên không chối cãi được là kết quả của các phép lạ và sự hiện ra đã mang lại ơn trở lại, sự hội cải, thăng tiến đời sống thánh thiện và làm cho đời sống cầu nguyện được khả quan và tốt đẹp hơn.
 
 Nơi đây chúng ta không muốn dài dòng kể lại những kết quả phi thường đã xẩy ra tại những nơi mà Đức Maria đã hiện ra như tại Guadalupe, Lourdes, Fatima, và ngay cả tại La Vang Việt Nam nữa. Nhưng ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua và biết được những việc phi thường Chúa đã làm qua tay Đức Mẹ tại các trung tâm hành hương Thánh Mẫu nêu trên.
 
 Một nhà tâm lý vô thần thời danh, tức ông Sigmund Freud đã có lần phải thốt lên rằng: “Tôi không nghĩ rằng các cuộc chữa bệnh của chúng tôi có thể địch lại được với nơi như Lộ đức. Có quá nhiều người tin tưởng vào phép lạ của Đức Trinh Nữ Maria hơn là vào sự hiện hữu của tiềm thức (1). Tỉ dụ như một trong những kết quả hiển nhiên và tác dụng mãnh liệt nhất trong lịch sử các phép lạ và ảnh hưởng của sự hiện ra của Đức Maria, đó là tại vùng đất Tân Thế Giới ở Guadalupe sau khi Đức Mẹ hiện ra lập tức đã có 9 triệu người Aztecs tin theo đạo Chúa và tôn vinh Mẹ Maria.
 
 Lòng của người Mẹ nào cũng thương yêu con cái và muốn bảo vệ con mình bằng mọi giá, cả về vật chất lẫn tinh thần. Không mộ người nào có lòng sùng kính Mẹ maria với tình mẫu tử mà không cảm nhận được sự yêu thương nồng thắm và niềm tin tưởng phó thác vỗ về của Mẹ, như khi xưa Mẹ đã yêu thương và bảo vệ con mình là chính Đức Giêsu.
 
 Đức Maria không những chỉ hiện ra với đoàn con để lôi kéo chỉ đường cho nhân loại trở vể với Chúa Giêsu mà con ban thêm những phương thức như là vũ khí và thuẫn phòng thân trong cuộc lữ hành trần thế, để đạt tới sự cứu rỗi. Tại Fatima, Đức Maria nhắn nhủ hảy ăn năn đền tội, ăn chay hãm mình, năng rước lễ và lần hạt Mân Côi.
 
 Tại Lộ Đức, Mẹ Maria nhắc nhớ chúng ta sống đời sống cầu nguyện, đức khó nghèo, đền tội và kết hợp với Giáo Hội. Đức Mẹ dậy cho thánh Bernardette khám phá ra “một thế giới khác”, Mẹ nói: ‘Ta không hứa cho con được hạnh phúc trong đời này nhưng là đời sau”. Đức Mẹ mời gọi mọi người sống “sứ điệp Tình Yêu Chúa”.
 
 Mới đây chúng ta mừng kính Đức Mẹ hiện ra ở La Vang 200 năm. La Vang nhắc lại cho người Công giáo Việt Nam với những cuộc bách hại đạo đẫm máu, nhưng con dân Việt đã được Mẹ Maria hiện ra để an ủi cứu chữa trong lúc lầm than.
 
 Trong những năm từ 1886-1928, La Vang thuộc giáo xứ Cổ Vưu, trong tỉnh Quảng Trị. Ðể đáp lại nhu cầu mỗi ngày mỗi nhiều của các đoàn hành hương, năm 1928 Ðức Cha Lý quyết định lập La vang thành một giáo xứ. Năm 1958-1959, Ðại Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc được tổ chức tại LaVang, với sự hiện diện của Ðức Hồng Y Agagianian, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo và là Ðặc Sứ của ÐTC Gioan XXIII. Ngày 13.4.1961, Các Giám Mục miền Nam Việt Nam họp nhau tại Huế, Và khấn hứa với Trái Tim Cực Sách Mẹï Maria là sẽ xây cất một Ðền Thánh, khi hoàn cảnh cho phép và khẩn xin Ðức Mẹ ban tự do cho Giáo Hội và ban hòa bình cho hai miền Bắc-Nam. Và trong thư luân lưu ngày 8.08 cùng năm 1961, các giám mục công nhận La Vang là Trung Tâm Thánh Mẫu toàn quốc.
 
 Từ năm 1961, Ðền Thánh La Vang được mở rộng nhiều với các công việc tông đồ và các cơ sở khác nhau như: Quảng Trường Thánh Mân Côi, với các tượng diễn lại 15 Mầu nhiệm Kinh Mân Côi; hai hồ nhỏ trên khu đất khoảng 6 mẩu tây; một bàn thờ bằng đá quí giá của miền núi Non Nước; một tượng Ðức Mẹ; một trung tâm tĩnh tâm được hoàn tất năm 1963; nhà trọ cho các đoàn hành hương, một giếng nước.
 
 Ngày 01.5.1980, các Giám Mục họp nhau tại Hà Nội, long trọng tái xác nhận La Vang là Trung Tâm Thánh Mẫu toàn quốc. Trải dài trên 200 năm qua, và chính thức từ năm 1901, thì các cuộc Đại Hội Hành Hương đến với Mẹ LaVang luôn lôi kéo người Công giáo từ khắp nơi về tung hô Mẹ và cầu khẩn với Mẹ. Cuộc hành hương trong Tam Nhật 13-15 tháng 8 năm nay 1998, là một cuộc hành hương đặc biệt, để mừng kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra, một biến cố lịch sử rất quan trọng đối với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Vì là một biến cố rất quan trọng, ÐTC Gioan Phaolô II đã cử Ðức Hồng Y Phạm Đình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội làm Ðặc Sứ thay mặt ngài và nhân danh ngài để chủ tọa các lễ nghi kỷ niệm.
 
 Nhiều người đến La Vang đã cảm thấy được bàn tay an bình của Mẹ che chở và tìm lại được niềm tin, sức mạnh và an ủi tiếp tục hành trình đức tin của mình dù giữa bao gian lao thử thách cuộc đời.
 
 Hầu hết mọi nơi Đức Mẹ hiện ra với con cái của mình, Mẹ luôn nhắn nhủ sứ điệp Yêu Thương, Canh Tân, Nên Thánh và nhìn về Viễn Tượng Nước Trời.
 
 Phương thế mà Mẹ Maria dây dỗ cho con cái là: Tràng hạt Mân Côi, Áo Đức Bà, Phép Thánh Thể, và Ăn Chay hãm Mình Đền Tội.
 
 Thiên Chúa sẽ dùng mọi cách thế và sử dụng phương tiện khác nhau để chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sống và để được ơn cứu rỗi. Vì lẽ này mà Thiên Chúa đã sai Mẹ Maria đến với chúng ta để nhắc nhở, bảo vệ và dẫn đưa chúng ta về Quê Trời.
 
 Chú thích:
 
 (1) Sigmund Freud, "New Introductory Lectures on Psycho-Analysis," 1933, in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (London: Hogarth Press and Institute of Psycho-Analysis: 1953-1974), v.22, 152.
  

Tác giả bài viết: Lm. Trần Công Nghị