Thánh ca: Chúa Bên Con

Thánh ca: Chúa Bên Con
Chúa Bên Con

Chúa Bên Con

Sáng tác: Trinh Quang


Tải bài hát: Chúa Bên Con - PDF (imprimatur ngày 23/11/2023)