Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6)

Thánh Lễ

Thánh Lễ

Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Tổng Giáo Phận Sài Gòn.