Thứ Sáu tuần lễ 8 TN

Thánh lễ

Thánh lễ

Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
Tổng Giáo Phận Sài Gòn.