Truyền thống đẹp các nước trong Tháng Các Đẳng Linh Hồn. ĐTC thương tiếc các nạn nhân ở Maine

Tin thế giới

Tin thế giới

Trong thông điệp gửi Đức Giám Mục Portland, Maine, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đáp lại “thảm kịch không thể tả xiết” về vụ xả súng hàng loạt diễn ra tại tiểu bang Maine vào tuần này.
1. Đức Thánh Cha thương tiếc các nạn nhân vụ xả súng hàng loạt ở Maine

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu xin Chúa ban sức mạnh và hòa bình cho toàn thể nước Mỹ sau “thảm kịch không thể tả xiết” về vụ xả súng hàng loạt mới nhất.Trong thông điệp gửi Đức Giám Mục Portland, Maine, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đáp lại “thảm kịch không thể tả xiết” về vụ xả súng hàng loạt diễn ra tại tiểu bang Maine vào tuần này.

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng gửi Đức Cha Robert Deeley được ký bởi Quốc vụ khanh Tòa Thánh, là Đức Hồng Y Pietro Parolin.

Đức Thánh Cha bảo đảm “sự gần gũi thiêng liêng” của ngài với tất cả những người bị ảnh hưởng, đặc biệt là gia đình của những người đã chết. Ngài cũng bảo đảm rằng ngài phó thác linh hồn của những người đã khuất cho “lòng thương xót đầy yêu thương của Thiên Chúa toàn năng” và cầu nguyện cho sự hồi phục của những người bị thương cũng như các nhân viên y tế chăm sóc họ.

Đức Thánh Cha cũng khen ngợi những nỗ lực cao cả của những người ứng phó đầu tiên, những người đã tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm để bảo vệ cộng đồng.

Với niềm tin tưởng vững chắc được ân sủng của Thiên Chúa hỗ trợ, chúng ta có thể chiến thắng sự dữ bằng sự thiện (xem Rm 12:21), Đức Thánh Cha cầu xin trên người dân Lewiston và thực sự là toàn thể đất nước, những phúc lành sức mạnh và hòa bình của Thiên Chúa Toàn Năng.


Source:Aleteia