Làm thế nào để lãnh nhận được ơn toàn xá trong Tuần Thánh 2023

ĐTC Phanxicô

ĐTC Phanxicô

Ơn toàn xá là một ân được Giáo hội ban cho nhờ công đức của Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria và các thánh để xóa bỏ hình phạt tạm thời do tội lỗi.
Ân xá áp dụng cho những tội đã được tha. Ơn toàn xá thanh tẩy tâm hồn như thể người đó vừa được rửa tội.

Có thể nhận được ơn toàn xá trong Tuần Thánh cho bản thân hoặc cho người đã qua đời nếu thực hiện một trong những công việc sau đây do Giáo hội qui định.

Thứ Năm Tuần Thánh - ngày 6 tháng 4 năm 2023

1. Nếu trong lúc đặt Mình Thánh Chúa cách long trọng (thường là trên bàn thờ phụ), sau Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa, bạn đọc hoặc hát bài thánh ca “Tantum Ergo.”

2. Chầu Thánh Thể trọng thể nửa giờ.

Thứ Sáu Tuần Thánh - ngày 7 tháng 4 năm 2023

1. Nếu bạn tôn kính thánh giá trong cuộc cử hành trọng thể Cuộc Thương Khó của Chúa.

2. Nếu bạn tham dự Chặng Đàng Thánh Giá.

Thứ Bảy Tuần Thánh - ngày 8 tháng 4 năm 2023

1. Nếu có hai người trở lên đọc kinh Mân Côi.

2. Nếu bạn tham dự Lễ Vọng Phục Sinh vào ban đêm và lặp lại lời hứa khi chịu Phép Rửa, là một phần của phụng vụ Thánh Lễ.

Điều kiện trong mọi trường hợp:

Để được hưởng ơn toàn xá, ngoài việc thực hiện các công việc cụ thể nêu trên, các điều kiện sau đây phải được đáp ứng:

1. Từ bỏ mọi tội lỗi, dù là tội nhẹ.

2. Cử hành Bí tích xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Các điều kiện này có thể được thực hiện trước hoặc sau khi thực hiện các công việc để được hưởng ân xá, nhưng điều thích hợp là Rước lễ và đọc kinh diễn ra trong các ngày được thông báo trên.

Tác giả bài viết: Thanh Quảng, sdb