Đời linh mục

Thánh GH Gioan Phaolô II

Thánh GH Gioan Phaolô II

Đời linh mục _ sáng tác: Trinh Quang - ca sĩ: Thụy Long
Đời linh mục _ sáng tác: Trinh Quang - ca sĩ: Thụy Long (Xem bài hát: Đời linh mục)