Những chuyến hàng, thương quá Sài Gòn ơi!

Xe chở hàng

Xe chở hàng

Chúng tôi mong nhận được sự hưởng ứng tham dự của các cá nhân, đoàn thể trong cộng đoàn Giáo xứ trong các Giáo phận ở Việt Nam để cùng chia sẻ những câu chuyện sống đạo giữa đời.

Những chuyến hàng, thương quá Sài Gòn ơi!